Bijles in een ontspannen sfeer.

Wij bieden de kinderen probleemgerichte bijles in een ontspannen sfeer. Wij maken kinderen het nut van schoolse opdrachten duidelijk door het gebruik van praktijkvoorbeelden uit dagelijkse situaties. Kortgezegd willen wij kinderen laten inzien waarom zij iets leren.

Om kinderen actief te laten leren is het bevorderen van nieuwsgierigheid van groot belang. Wij triggeren de nieuwsgierigheid van kinderen door te werken met onderwerpen die zij zelf aandragen en onderwerpen uit de actualiteit. Deze onderwerpen koppelen wij aan het vakgebied waar de kinderen ondersteuning bij nodig hebben. De kinderen krijgen zo probleemgerichte bijles maar ontwikkelen ook hun algemene kennis.

Daarnaast werken wij graag met kleine stapjes vooruit. Wekelijks stellen wij samen met de kinderen haalbare leerdoelen op waardoor het kind gemakkelijk succes kan behalen. Deze succeservaringen stimuleren het zelfvertrouwen van de kinderen wat weer motiveert om door te leren.

Tijdens onze les behandelen we een half uur een thema uit de actualiteit. Dit deel van het uur is erg interactief. We vragen de kinderen naar hun mening en dragen bij aan de algemene kennis. In het thema uit de actualiteit verwerken wij probleemgerichte opdrachten zodat u kind ook werkt aan zijn persoonlijke doelen.

Het tweede halfuur van de les gaat uw kind aan de slag met zijn persoonlijke opdracht die nog steeds binnen het thema van de dag wordt geplaatst. Daarnaast formuleren we persoonlijke leerdoelen voor de komende week en is er ruimte voor het bieden van hulp bij huiswerk vanuit school.

We vragen tijdens onze bijles naar de interesses van kinderen zodat we daar onze thema’s vanuit de actualiteit op kunnen laten aansluiten.

Neem contact met ons op.