Wie zijn wij?

Petra

Kevin

Recent ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool IPABO in Alkmaar. Tijdens mijn opleiding heb ik praktijkervaring opgedaan op veel verschillende scholen. Als leerkracht zou ik graag een stapje meer willen doen voor mijn leerlingen. Echter is het tijdens schooltijd niet altijd mogelijk om volledig in te spelen op de persoonlijke leerbehoeften van ieder kind uit je klas.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat kinderen inzien waarom zij iets leren zodat zij hun kennis kunnen gebruiken in dagelijkse situaties/de maatschappij. Het inspelen op de interesses van kinderen om zo betekenisvolle onderwijssituaties te creëren kan hierbij fungeren als een uitstekend hulpmiddel.
Vanuit deze visie is de ambitie tot het opzetten van probleemgerichte bijles ontstaan. Samen met Kevin, iemand met wie ik al jarenlang samenwerk, bieden wij een professionele aanvulling op de lesstof en geven wij kinderen de passende begeleiding die zij nodig hebben.

Net als mijn partner Petra ben ik recent afgestudeerd. Ik heb mijn Master in Marketing behaald aan de VU. Al enige tijd ligt mijn interesse echter zeker ook in het bijdragen aan de ontwikkeling van mensen. Mijn ideeën hierover sluiten aan bij die van Petra. Dat is ook de reden dat wij elkaar hebben gevonden in deze samenwerking.

Met een frisse blik op het leren en ontwikkelen van kinderen denk ik een toevoeging te bieden op de inhoudelijke kennis van Petra. Specifiek geloof ik dat het vergroten van de algemene kennis en het integreren van actualiteiten essentieel zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Juist in het combineren van deze zaken met schoolopdrachten/theorie zie ik een kans en toevoeging op het reguliere onderwijs van kinderen.